Vergoeding 


Overweegt u om een coaching traject in te gaan? Dan hoeft dat niet te betekenen dat u alles zelf hoeft te betalen. Via diverse instanties kunt u mogelijk voor een (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, kunt u uw verzoek bijvoorbeeld voorleggen bij de volgende instanties; 

Werkgever—Veel bedrijven hebben vaak een budget gereserveerd voor opleidingskosten en persoonlijke en/of professionele ontwikkeling (talentmanagement, communicatieve vaardigheden, stressreductie, grenzen stellen, conflictmanagement, duurzame inzetbaarheid) van de werknemers. Overleg met uw leidinggevende in hoeverre de organisatie een professioneel coaching traject hier ook onder vindt vallen. De kans is groot dat het bedrijf de kosten volledige op zich neemt. Of ga een gesprek aan met de Arbodienst van het bedrijf. In het kader van Wet Verbetering Poortwachter werkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts vaak graag mee. Zeker als het gaat om zaken als burn-out preventie, langdurig ziekteverzuim of een re-integratietraject. Vraag het gerust even na. De declaratie wordt dan ter betaling naar de werkgever gestuurd. De inhoud van het traject blijft tussen ons.
 

Aftrekbaar voor Ondernemers/ Zzp’ er—Als ondernemer of officieel geregistreerde Zzp’ er kunt u zakelijke coaching aftrekken bij de belasting. De kosten vallen binnen de post ondernemerskosten. Voor Ondernemers en Zzp’ers zijn de tarieven aftrekbaar voor de IB en de omzetbelasting (21%) is terug te vorderen bij de Belastingdienst.
 

Via PGB of het UWV—Leeft u op dit moment met een persoonsgebonden budget? Dan kunt u de kosten, onder bepaalde voorwaarden, vergoed krijgen via het PGB. Bent u op dit moment werkloos en ontvangt u een uitkering? Informeer dan bij de uitkeringsinstantie (UWV) naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van uw herstel en re-integratie. Via een individuele re-integratie overeenkomst reserveert het UWV een budget om de coaching geheel of gedeeltelijk te betalen. 

Uw zorgverzekering—De coaching van Mindful Move behoort niet tot het basispakket en wordt doorgaans niet vergoed door ziektekostenverzekeraars. Afhankelijk van het soort polis kan het zijn dat dit soort kosten wel opgenomen zijn in het aanvullende pakket. Coaching wordt door een verzekeraar vaak vergoed onder de noemer counseling, psychosociale hulpverlening of alternatieve behandelingen. Soms bieden verzekeraars een aparte vergoeding voor coaching. Wij adviseren u daarom de mogelijkheden voor vergoeding van coaching na te gaan bij uw ziektekostenverzekeraar.